– Det er fint å være en del av et stort og bredt fagmiljø

For Martin Dons er det viktig at arbeidsgiveren legger til rette for faglig utvikling og stadig byr på nye og spennende utfordringer.

Dette får han som geotekniker hos Multiconsult.

Vil du jobbe hos landets største aktør innen Geofag?

Vi søker deg med erfaring innen miljøgeologi, geoteknikk, ingeniørgeologi/bergteknikk, grunnundersøkelser, måletjenester & Geolab.

Vi svarer innen 48 timer.

Det var egentlig litt tilfeldig at Martin Dons endte opp med å studere geoteknikk. Han studerte bygg og miljøteknikk ved NTNU, og i sommerferien mellom tredje og fjerde året fikk han sommerjobb hos NGI.

– Dermed var jeg hekta på geoteknikk, og valgte fag i den retning videre i studiene. Sommeren etter fikk jeg jobb hos Multiconsult, og da jeg ble tilbudt fast arbeid etter studiene, takket jeg ja, sier han.

Vil du jobbe med oss?

Erfaringsbasert og praktisk

Geoteknikk er et ganske smalt fag, men likevel er prosjektene Martin jobber med varierte.

Han liker også at geoteknikk er erfaringsbasert og praktisk.

– Det er utfordrende å aldri vite hva slags byggemateriale man har med å gjøre. Problemstillingene er nye hver gang vi starter på et nytt prosjekt, for vi aldri har samme materialer å jobbe med. Vi må derfor ut å gjøre undersøkelser før vi kan sette i gang, og dette syns jeg gjør faget mitt ekstra spennende, sier han.

"

Selv om mye av jobben gjøres på kontoret, sitter vi ikke bare og modellerer i avanserte programmer. Vi er ofte ute på byggeplass og i felt for å gjøre grunnundersøkelser i forkant og følge opp prosjektene.

Sjonglerer prosjekter

Etter åtte år som rådgiver har Martin fått mer ansvar. Nå sitter han ofte som oppdragsleder og ansvarlig for geoteknikken i oppdragene han jobber med. Han koordinerer oppdragene opp mot kunde og andre fag i Multiconsult.


Med på teamet har han vanligvis en yngre saksbehandler, som hjelper til med beregninger og skriver rapporter, og en senior, som er faglig ansvarlig.

– Jeg jobber mest med byggegroper i Oslo og omegn. Mitt team skal da sørge for at dette gjøres på en forsvarlig måte og finne ut hva slags sikringskonstruksjon som må på plass i bakken når man graver ut kjelleretasjen i et bygg, sier han.

Ofte er det snakk om mindre prosjekter, så i løpet av en uke må Martin sjonglere mellom flere prosjekter.

– Jeg syns det er interessant å jobbe med prosjekter som blir relativt raskt realisert, og det er ekstra spennende å få muligheten til å følge et prosjekt fra start til slutt, sier han.

Vil du jobbe hos landets største aktør innen Geofag?

Vi søker deg med erfaring innen miljøgeologi, geoteknikk, ingeniørgeologi/bergteknikk, grunnundersøkelser, måletjenester & Geolab.

Vi svarer innen 48 timer.

Byggroper i Bjørvika

Under samlokaliseringen av veterinærhøyskolen og universitetet på nye Campus Ås hadde Martin og hans team en viktig rolle, og han forteller at arbeidet i Ås ga ham mye god, praktisk erfaring.

Han forteller at han også har jobbet mye med sikring av bygningskonstruksjoner og byggroper i Bispevika og Bjørvika, og Multiconsult har over lang tid jobbet med å realisere den nye bydelen.

– I dette prosjektet var vi mye ute på byggeplassen og fulgte arbeidet som ble gjort der. Jeg kom inn i bildet når byggearbeidet startet og fulgte det helt til det var ferdig. Dette var veldig lærerikt, sier han.

– Prosjektene varierer mye, og dette er noe av det som er så interessant med å jobbe i Multiconsult. I prosjektene i Bispevika har jeg jobbet mye med spunt og sikring av byggegropene, men også utført avanserte jordskjelvberegninger og peledimensjonering. Det dukker hele tiden opp nye problemstillinger, og man blir aldri utlært, sier han.

Prosjektene varierer mye, og dette er noe av det som er så interessant med å jobbe i Multiconsult

"

Mulighet for spesialisering

For den som ønsker det, legger Multiconsult godt til rette for at man tidlig skal få mer ansvar.

Martin legger til at man også innen geoteknikk har muligheten til å jobbe på mange forskjellige områder, og at det er rom for å velge prosjekter og oppgaver man har ekstra stor interesse for.

– Jeg syns de er flinke til å tilpasse arbeidssituasjonen til rådgiverne etter våre ønsker. Det legges også til rette for at vi skal kunne utvikle oss faglig og spesialisere oss på innen faget vi driver med, sier han.

– Jeg setter virkelig pris på å være en del av et stort og bredt fagmiljø. Hvis jeg er usikker på noe, finnes det alltid en smart senior i nærheten, og det er alltid rom for å diskutere og spørre hverandre om ting på kontoret. Jeg vil også trekke frem kompetansenettverkene og de årlige samlinger med hele geoteknikkmiljøet i Norge, som et høydepunkt ved å jobbe i Multiconsult. Det sitter så utrolig mange dyktige medarbeidere rundt om i hele landet. Ikke bare på vårt kontor, sier han.

Sosiale aktiviteter

Denne delingsviljen og åpenheten mener han er viktig.

– Spesielt for oss som jobber med noe som er så erfaringsbasert som geoteknikk, sier han, og legger til at det gode sosiale miljøet også er en stor bonus ved jobben.  

Da han kom til selskapet rett etter studiene, var sosiale aktiviteter etter arbeidstid midt i blinken. Han deltok på arrangementer og var med i bedriftsidrettslaget og sykkelklubben.

– Nå har jeg familie og situasjonen har endret seg litt, og i dag setter jeg kanskje enda mer pris på det sosiale ved kaffemaskinen og med mine nærmeste medarbeidere. Jeg har jo fått prøve begge deler og ser at dette er en god arbeidsplass både for unge og mer etablerte, avslutter han.

Vil du jobbe hos landets største aktør innen Geofag?

Vi søker deg med erfaring innen miljøgeologi, geoteknikk, ingeniørgeologi/bergteknikk, grunnundersøkelser, måletjenester & Geolab.

Vi svarer innen 48 timer.